Historia

I slutet av 1980 talet utvecklade Saab Automation analoga CCD kameror som streckkodsläsare och kodläsare för industrin inom olika applikationer. Dessa kameror: EVS120, EVS122 samt EVS124 – användes främst inom skogs- och bilindustri. RFID-teknik främst baserad på mikrovågor fanns även i produktportföljen.

Under 1990 talet såldes Saab Automation till Schweiziska Baumer Electric AG och företaget får i Sverige namnet Baumer Ident AB. Baumer utvecklade dessa kameror vidare till EVS128 och EVS134. Baumer satsade stort på RFID och breddade den ursprungliga portföljen med ytterligare system, främst 125 KHz men även UHF-baserade produkter.

Under 2000-talet såldes Baumer Ident vidare till Identec Solutions AG som flyttade verksamheten till Österrike.

2010 beslutade sig tidigare Baumer- och Saab-anställda att utveckla en ny generation digitala kameror baserad på tidigare lärdomar och en helt ny digital kameraserie är färdig hösten 2013. Produkten bolagiseras under bolaget Ident System AB under hösten 2013 för att sälja, marknadsföra och utveckla produkten. EVS138 och EVS144 introducerades och nådde stora framsteg inom främst pappersindustrin. Under 2016 lanseras dessutom EVS144 Imager som är en unik produkt för marknaden.

Parallellt har även en ersättare som är fullt kompatibel med Baumer/Identecs RFID system OIS-L utvecklats. Under 2015 lanserades även en ny UHF läsare.

2017 inledde Identsystem ett samarbete med Dobot inom försäljning och distribution av robotarmar för utbildning, hobby, test, och mindre industri.

Många av dem som varit med under åren är idag delägare i bolaget. Detta har säkerställt att applikationskunnande och utvecklingskunskap har tagits tillvara på ett unikt sätt för RFID och kodläsare och helt unika produkter kunnat utvecklas.

history