Kodläsare

Vi har kodläsare för både mobila installationer och fasta installationer.

B2

EVS138 är en streckkodsläsare för fast montage, alternativt mobilt på exempelvis en truck för pallhantering.

EVS144 streckkodsläsare är avsedd för mobilt truckmontage. Läsaren har långa läsavstånd, ca 6-10 meter beroende av kodens storlek. Läsaren styrs av truckföraren via joystick där läshuvudet är monterat på en rörlig enhet så att föraren kan styra kameran och läsa de koder han önskar. EVS144 är utrustad med speciellt utvecklad LED.

EVS144 Imager är en kodläsare är avsedd för mobilt truckmontage. Läsaren klarar extremt långa läsavstånd mellan 0,2 -13 meter, beroende av kodens storlek. Läsaren styrs av truckföraren via joystick där läshuvudet är monterat på en rörlig enhet så att föraren kan styra kameran och läsa de koder som han önskar. Denna läsare har integrerad belysning samt autofocus. EVS144 Imager läser även 2D koder.