EVS138C Matriskamera för kalla temperaturer

Vår EVS138C imager är en variant av vår standard Matriskamera EVS138 som anpassats för användning i mycket kalla temperaturer som till exempel fryshus.

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder och 2D-koder.
 Den baseras på den senaste matristeknologin och kan motstå de hårda 
industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom 
chock och vibrationer. Läshuvudet på EVS138 enheten har autofokus, vilket gör att koder kan läsas på avstånd från 0,2 m upp till 13 m. Teknologin som används i EVS138 kameran 
erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den har integrerad felkorrektion.

Egenskaper:

  • Arbetstemperatur ned till -30˚C
  • Långt läsavstånd (0,2 m upp till 13 m beroende på kodens täthet)
  • Stort skärpedjupsområde
  • Läser streckkoder och 2-D koder
  • Inbyggd laserpekare för att underlätta målsökning
  • Läser i alla riktningar
  • Inget behov av extern belysning

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.