Magasin och lager

RFID används som identifierare av lastbärare även med koppling till plats där ID-tag är placerad i golv eller tak för att få en bekräftelse på utförd aktivitet.

magrfid

Våra kodläsare används vid automatisk identifiering av pallgods märkt med streckkod. Det är även möjligt att kombinera detta med identifiering av plats via RFID monterat mobilt.

Magasin