EVS138 Linjekamera

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder. Den baseras på CCD halvledarteknologi och kan motstå de hårda industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom
chock och vibrationer. EVS138 har inga rörliga delar, som skulle kunna utsättas för förslitning. Den kan motstå hetta, kyla, damm och vatten. CCD teknologin som används i EVS138 erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den klarar koder med dålig utskriftskvalitet liksom koder från bläckstråleutskrift på porösa ytor.

Egenskaper:

  • Långt läsavstånd
  • Stort skärpedjupsområde
  • Läser genom sträckfilm
  • Läser stansade eller laserskurna metallstreckkoder
  • Läser streckkoder med låg utskriftskvalitet
  • Läser inverterade koder (en kod som framställts genom ljusa streck och svarta mellanrum)
  • Läser skuggiga koder (en stansad kod framför en jämn bakgrund med diagonal belysning)

    IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.