USB-läsare USB125

Som komplement till vår IDeal125 LF RFID-läsare för fast/truckmontage tillhandahåller IdentSystem Ab även en handhållen USB-läsare. Vår USB125 är idealisk för användning i test, kontroll, inventarie och säkerhet i till exempel laboratorie och forskningssammanhang. Den är också lämplig i servicesituationer där vår Ideal125 finns fast monterad och en mobil läsare underlättar felkontroll, taggverifiering eller inventariehållning.
USB125 används ofta i service och underhåll inom industrin – Verktyg som till exempel pressverktyg, borrar etc kan förses med en liten glastagg som läses av med USB125 för att spåra slitage, slipning och underhållsbehov.

USB125 fungerar även utmärkt tillsammans med våra LF RFID tagförsedda buntband från HellemannTyton.
Listan nedanför visar vilka tagtyper som kan hanteras:

125 kHz:HITAG 1
HITAG 2
HITAG S
Q5
EM4x02
EM4x05 (ISO FDX B)
EM4x50
TI-RFID
134,2 kHz:64 bit R/O, (8 bytes R/O)
64 bitR/W, (8 bytes R/W)
1088 bit multipage, (17 x 8 byte R/W)

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.