Antenna Tuning Control ATC134

Din 134,2 kHz LF-antenn kommer normalt trimmad från tillverkaren, men efter installation i den nya miljön kan finjustering bli nödvändig för optimering av systemets prestanda. Denna finjustering grrs normalt genom justering av kondensatorvärden i ansluten Antenna Tuning Unit (ATU134) och för att underlätta detta har vi tagit fram IdentSystem ABs Antenna Tuning Control (ATC134).

Genom att ansluta ATC134 till en vanlig voltmeter eller oscilloskop kan du enkelt och snabbt finna resonansfrekvens och optimala kondensatorvärden för din specifika installation. Om ditt system inte ör försett med möjlighet att trimma resonansfrekvensen rekommenderar vi användandet av vår egen Antenna Tuning Unit (ATU134), med eller utan Antenna Tuning Indicator.

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.