Konsulttjänster

Ident System ägs och drivs av personer med fler årig erfarenhet inom automatisk identifiering med så väl streckkodsläsare som RF-utrustning.

consult

Vi har mycket lång erfarenhet av olika industriella applikationer där automatisk identifiering är nödvändig och har därför unik kunskap om de krav våra kunder ställer på produkten och utrustningen som skall användas.