Conveyorläsare CR125

RFID används ofta i logistikcentra i samband med kommissionerings-lösningar. Våra universella läsare CR125, i kombination med våra endast 10 mm tjocka antenner, är mycket lätta att integrera i rull-eller conveyor system. Tack vare Ethernetgränssnittet och Webbläsarkonsollen, går det mycket snabbt att konfigurera läsaren. Enkla kommandon gör det lätt att integrera läsaren med det överordnade styrsystemet.

Listan nedanför visar vilka tagtyper som kan hanteras:

125 kHz:HITAG 1
HITAG 2
HITAG S
Q5
EM4x02
EM4x05 (ISO FDX B)
EM4x50
TI-RFID
134,2 kHz:64 bit R/O, (8 bytes R/O)
64 bitR/W, (8 bytes R/W)
1088 bit multipage, (17 x 8 byte R/W)

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.