Dokivision dynamiska och statiska volymmätningssystem

Från Dokuvusion tillhandahåller vi ett urval av dynamiska och statisk volymmätningssystem för såväl mindre object som större upp till lastpallar, elelr object soim passerar systemet på ett löpande band.
Nedan finns en kort beskrivning av de olika systemen, flör mer utförlig info, kontakta Idemnt System AB.
Systemen kan även användas i kombination med våra RFID- och Kodläsare.

DEM600
Små dimensioner (90*60*230m) gör denna till ett mycket kompakt system för dimensionering och vägning av objekt från 4*4*1cm till 80*60*60cm. Objektets maxvikt är 60kg och systemet kommunicerar via RS232, Ethernet eller WiFi.

DEM700
Större än DEM600 (114*114*187m), är DEM700 designat för mätning av objekt från 1.5*1.5*1.5cm till 70*70*90cm maximal vikt är 100kg. DEM700 kan mäta antingen via laser, eller ultraljudssensorts beroende på behov av noggrannhet och karakteristik hos objektet som skall mätas (en laser sensor kan till exempel inte användas för att mäta genomskinliga eller objekt med speglande ytor.)

DEM100D
DEM100D är ett dynamiskt mätsystem utvecklat för användning vid löpande band. Det kan hantera hastigheter upp til 5m/s och är försett med en kodläsare för identifikation avd det skannade objektet. DEM100D kan väga objekt från 0.2kg till 30kg och hantera dimensioner mellan 20*20*10cm till 80*70*80cm.

DEM100P
DEM100P är ett mätsystem system designat för att mäta lastpallar som tex placeras för mätning med en gaffeltruck. . DEM100P kan väga objekt upp till 1000kg och hantera dimensioner mellan 20*20*20cm och 150*150*200cm.

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.