EVS144 Matriskamera

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder och 2D-koder.
 Den baseras på den senaste matristeknologin och kan motstå de hårda 
industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom 
chock och vibrationer. Teknologin som används i EVS144 kameran 
erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den har integrerad felkorrektion.

Egenskaper:

  • Långt läsavstånd (0,2 m upp till 13 m beroende på kodens täthet)
  • Stort skärpedjupsområde
  • Läser streckkoder och 2-D koder
  • Inbyggd laserpekare för att underlätta målsökning
  • Läser i alla riktningar
  • Inget behov av extern belysning

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.