Pappersindustri

Paper

Våra RFID produkter används såväl i produktionsprocessen som i olika logistiklösningar både internt och externt.

Våra kodläsare klarar besvärliga koder som bläck printade direkt på ytan vilket är vanligt inom trä-, pappers- och massa- industrin.

Applikationsexempel

Tambour-ID via RFID

Under de senaste åren har Ident System AB framgångsrikt genomfört över 30 globala systeminstallationer för Tambour ID. Vår enkla och snabba installationsprocess tillsammans med hög systemprestanda har varit mycket uppskattat hos vara kunder.

Tambouridentifiering vid pappersbruk har traditionellt utförts med hjälp av mikrovågsbaserade system. Denna hårdvara börjar nu nå den punkt i livscykeln då den behöver bytas ut för att säkerställa en tillförlitlig och problemfri operation i produktionen. Sedan ett antal år har Ident System AB tillhandahållit ett ekonomiskt och väl beprövat ersättningssystem baserat på LF-RFID (134,2 kHz) istället för mikrovågssystem.

Systemet består av en eller flera Ideal134 läsare anslutna till det existerande Mill Executive System (MES) och som spårar Tambour-ID, riktning och godkända destinationer. Tambour-ID systemet integreras enkelt med diverse MES, t.ex. Honeywell Optivision, ABB Automation, Paperline och liknande system. För system som kommunicerar via det äldre ZIOX-interfacet har vi utvecklat vår egen ZIOX Host Controller (ZIOX-HC) som automatiskt frågar systemet och konverterar signalen mellan interface.
IdentSystem AB tillhandahåller även antenner i standard och specialanpassade storlekar, och vattenskyddsklasser. Vi trimmar den även vid leverans efter hur de monteras i anläggningen. För de situationer då en antenn arbetar i annan miljö än vad  farbrikstrimmingen medger (närhet till. metall, störning från annan utrustning etc) kan var Antenna Tuning Unit (ATU134) anslutas mellan antennen och Ideal134 läsaren. ATU134 finns tillgänglig både med och utan Antenna Tuning Indicator.

För finjustering av resonansfrekvens för enheter utan Antenna Tuning Indicator, rekommenderar vi vår Antenna Tuning Controller (ATC134), som ansluts till en vanlig voltmeter eller oscilloskop avsevärt underlättar finjusteringen.

Ident System AB har under de senaste åren installerat över 30 Tambour-ID system, och flera är på gång. Våra kunder har uppskattat den snabba och enkla installationen och höga prestandan av systemen.

Vi har satt samman en kort systembeskrivning för vår Tambour-ID lösning, som kan laddas ner här: Länk till Tambour-ID pdf.