Cargospect dynamiskt volymmätningssystem

Cargospect från CIND är ett optiskt system för mätning av volymen av en lastpalls last – till exempel när en lastad gaffeltruck passerar systemet och är därför idealt att använda vid optimering vid last av fordon och fakturering av lastvolymer. Cargospect arbetar snabbt och med hög precision.

Cargospect kan fullständigt integreras med RFID- och kodläsare som våra egna EVS138 och IDeal serier för identifiering av det gods som mäts.

Kontakta Ident System AB för mer information

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.