Antenna Tuning Unit ATU134

Det uppstår ibland tillfällen när en RFID-antenns trimming från tillverkaren behöver finjusteras efter installation i ett nytt system när omgivningen skiljer sig från den normala. Interferens från andra system, metallytor och kabellängder är exempel på variabler som kan få fabriksinställningen att avvika från optimal resonansfrekvens.

För att underlätta fininställningen i 134,2kHz system efter installation erbjuder IdentSystem AB vår Antenna Tuning Unit ATU134 som ansluts mellan läsare och antenn och där systemet enkelt trimmas genom enkel justering av ATU134s kondensatorvärden.

ATU134 finns tillgänglig i 2 varianter:

  • R3MA024D01-01 som enklast trimmas med hjälp av vår Antenna Tuning Controller ATC134 och en extern voltmeter eller oscilloskop.
  • R3MA024D01-02 som är försett med en Antenna Tuning Indicator där tre lysdioder indikerar när resonansfrekvensen hittats.

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.