EVS144

EVS144 Linjekamera

Streckkodsläsaren EVS144 har utvecklats speciellt för
att kunna monteras på gaffeltruckar, där stora läsavstånd erfordras.
Läshuvudet på EVS144 har inga rörliga delar, som skulle kunna 
utsättas för förslitning. Det kan motstå hetta, kyla, damm och vatten.

Egenskaper:

 • Långt läsavstånd
 • Stort skärpedjupsområde
 • Läser genom sträckfilm
 • Läser stansade metallstreckkoder
 • Läser streckkoder med låg utskriftskvalitet

EVS144 Matriskamera

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder och 2D-koder.
 Den baseras på den senaste matristeknologin och kan motstå de hårda 
industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom 
chock och vibrationer. Teknologin som används i EVS144 kameran 
erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den har integrerad felkorrektion.

Egenskaper:

 • Långt läsavstånd (0,2 m upp till 13 m beroende på kodens täthet)
 • Stort skärpedjupsområde
 • Läser streckkoder och 2-D koder
 • Inbyggd laserpekare för att underlätta målsökning
 • Läser i alla riktningar
 • Inget behov av extern belysning

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.