EVS138

EVS138 Linjekamera

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder. Den baseras på CCD halvledarteknologi och kan motstå de hårda industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom
chock och vibrationer. EVS138 har inga rörliga delar, som skulle kunna utsättas för förslitning. Den kan motstå hetta, kyla, damm och vatten. CCD teknologin som används i EVS138 erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den klarar koder med dålig utskriftskvalitet liksom koder från bläckstråleutskrift på porösa ytor.

Egenskaper:

 • Långt läsavstånd
 • Stort skärpedjupsområde
 • Läser genom sträckfilm
 • Läser stansade eller laserskurna metallstreckkoder
 • Läser streckkoder med låg utskriftskvalitet
 • Läser inverterade koder (en kod som framställts genom ljusa streck och svarta mellanrum)
 • Läser skuggiga koder (en stansad kod framför en jämn bakgrund med diagonal belysning)

EVS138 Imager

Enheten kan läsa alla vanligen förekommande streckkoder och 2D-koder.
 Den baseras på den senaste matristeknologin och kan motstå de hårda 
industriella miljökrav som råder vid gaffeltruckapplikationer, såsom 
chock och vibrationer. Läshuvudet på EVS138 enheten har autofokus, vilket gör att koder kan läsas på avstånd från 0,2 m upp till 13 m. Teknologin som används i EVS138 kameran 
erbjuder extremt goda läsmöjligheter. Den har integrerad felkorrektion.

Egenskaper:

 • Långt läsavstånd (0,2 m upp till 13 m beroende på kodens täthet)
 • Stort skärpedjupsområde
 • Läser streckkoder och 2-D koder
 • Inbyggd laserpekare för att underlätta målsökning
 • Läser i alla riktningar
 • Inget behov av extern belysning

EVS138 konfigurerade som Master/Slave

Om du har behov att täcka en större area för att hitta din kod, eller om ditt gods varierar kraftigt i storlek föreslår vi användande av 2 st EVS138 konfigurerade som Master/Slave. Detta görs enkelt med vår Master/Slave Host Cable för EVS138, Art No. 138265.

Med EVS138 konfigurerad som Master/Slave kan du söka och skanna efter din kod över en stor area och när en eller båda kamerorna hittar koden, sänds data som vanligt över det gemensamma RS232 interfacet.

EVS138 i Master/Slave konfiguration kan också används för läsverifiering vilket resulterar i en “good read” eller “no read” signal på det digitala digital I/O.

Läsavstånd är samma som för EVS138.

IdentSystem AB reserverar sig rätten att ändra ovanstående information utan förvarning. Se produktsidan i webshopen för detaljer om ingående tillbehör.